ALGEMENE VOORWAARDEN 

Maakt u een afspraak bij Balou babyspa dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

Annuleren kan minimaal 24 uur van tevoren. 

Annuleert u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren neem dan even telefonisch contact met ons op dan kunnen we onderling misschien het een en ander regelen. 

Bent u 5 tot 10 minuten te laat, dan moeten we dit helaas wel van de floattijd af halen, mits het van te voren is gemeld. 

Bent u meer dan 15 minuten te laat, dan vervalt de afspraak.

U wordt minimaal 5 minuten voor de sessie verwacht. 

Mocht uw baby het floaten en of massage niet volhouden dan stoppen wij met het arrangement. 

In onderling overleg kan de ouder een filmpje ontvangen met uitleg over bepaalde handelingen van de massage. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kind. 

Balou babyspa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie. 

Balou babyspa is niet aansprakelijk voor ongevallen. 

Baby’s dienen ten alle tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en of begeleiders. 

Balou babyspa stelt uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar. 

Balou babyspa behandelt de persoonlijke gegevens van de volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we enkele persoonsgegevens welke vertrouwelijk behandeld worden, deze zijn nodig voor het correct toepassen van de bijpassende dienst. 

Bij Balou babyspa vragen wij mondeling of wij foto’s en of video’s mogen maken, als u akkoord gaat worden er foto’s en of video’s gemaakt. 

Wij gebruiken deze foto’s en video’s voor social media (Instagram , facebook etc.) 

Alle door Balou babyspa verstrekte informatie, adviezen of filmmateriaal zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinden en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht. 

Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Balou babyspa. 

Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Balou babyspa. 

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Balou babyspa. 

 

CADEAUBONNEN 

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

Cadeaubonnen zijn op te halen bij Balou babyspa Grotestraat 12 te Denekamp. 

U kunt de cadeaubonnen ook per post ontvangen. De kosten voor het verzenden zijn niet bij de prijs in begrepen. 

Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Balou babyspa.